februari 2014

Monthly Archives

  • Fewerina = Matthewerina

    In het artikel over de Cholera slachtoffers uit Zwartewaal doen we de aanname dat Matthewerina ook wel Fewerina wordt genoemd. Fewerina is namelijk de naam die op de lijst van Cholera slachtoffers wordt genoemd. Op basis van uitsluitingen werd de aanname gedaan dat Fewerina eigenlijk onze Matthewerina was. Immers is er geen overlijdensakte van Fewerina […]

  • Abraham van Dintel

    Op vele van de overlijdensaktes van onze familieleden uit Zwartewaal staat de naam van Abraham van Dintel. Hij is de veldwachter van Zwartewaal dus dat is niet zo vreemd. Totdat ik zijn naam ook tegenkwam in de lijst van getuigen van het huwelijk tussen Frans en Matthewerina en daarna ook als getuige van het tweede […]

  • Ontdekking Paaseiland

    Jacob Roggeveen (januari 1659- 31 januari 1729) was een Nederlandse ontdekkingsreiziger die in 1721 werd uitgezonden om het Zuidland te vinden, maar toevallig Paaseiland ontdekte. Op 1 augustus 1721 vertrok hij vanuit Texel en in dienst van de West-Indische Compagnie, om met drie schepen het Zuidland te zoeken.[3][/3]