Aanmelden

De meeste informatie over de familie Kwak is vrij te bekijken. Het betreft informatie van familieleden die meer dan 30 jaar geleden zijn overleden. Dit om de privacy van de nog levenden te waarborgen.

Deze site kent naast de vrij beschikbare informatie ook gegevens over onderzoeken die met abonnees gedeeld worden. Het betreft informatie die nog niet gereed is voor publicatie maar vanuit onderzoeksoverwegingen gedeeld worden met geïnteresseerden zoals mede amateur Genealogen die veelal ook al gekoppeld zijn via MyHeritage.com. Dit is overigens informatie welke niet voorhanden is op MyHeritage.com.

Daarnaast is er voor geïnteresseerde familieleden de mogelijkheid om lid te worden. Deze groep krijgt de mogelijkheid om de recentere informatie in te zien van de nog levende familieleden. Dit is dus alleen voor deze groep toegankelijk en niet voor de standaard abonnees. Familieleden ontvangen tevens de Mailing waarin is aangegeven welke gegevens recentelijk zijn toegevoegd.

Beide groepen kunnen bijdragen door middel van het schrijven van anekdotes over familieleden, het aandragen van foto’s, bijdragen in het beschrijven van (lokale) geschiedenis etc. Op deze manier ontstaat er een compleet familiedossier van de familie Kwak.

Via onderstaande formulier kan men zich aanmelden voor de website als abonnee of familielid. Voor de laatste groep zal er een kleine toetsing zijn om te beoordelen of men familie is.