Bronnen

Primaire

 

Streekarchief Voorne Putten Rozenburg

Algemeen

Het is fantastisch om familieroots te hebben op Voorne Putten want het Streekarchief is hier erg goed georganiseerd. Op de site staan alle Doop- en Trouwboeken maar ook bevolkingsindexen, kaartmateriaal, Notariële aktes, foto’s, geschiedenis van Voorne Putten. De Burgerlijke Stand van Voorne Putten kan hier ook Digitaal doorzocht worden en er zijn verwijzingen naar de bron te vinden. Op locatie, in het fysieke archief te Brielle, kan een uitvoerige kaart index op naam worden geraadpleegd.

Op internet staat de gehele catalogus index. Dit verwijst naar de originele stukken die op locatie in Brielle kunnen worden opgevraagd en ingezien. Het is mogelijk om hier zelf een foto van te maken of kopie..

Onderzocht
 • 031 Brielle 579, 580, 581 (resoluties)
 • 033 Stad Heenvliet (en Heerlijkheid)
  • 274 Transport regesten 13-5-1701, Cornelis Muysevanger transporteert aan Jan Cornelis Quack. Loopt pas vanaf 1701, gezochte artikel is uit 1687
  • 375 Transport van Rijswaardsedijk 1-7-1708 (onleesbaar handschrift, geen handtekeningen opgenomen)
  • 1556 Stukken betreffende de afwikkeling van boedels – 1718 – Jan Cornelis Quack
 • 084-245 3 Brielle, Geboorteakte Cornelis 8-1-1817, Geboorteakte Geertrui 19-10-1814
 • 106 Gemeente Zwartewaal (1811 – 1950)
  • 601 Monsterrollen van schepen die vanuit Zwartewaak vertrekken, opgemaakt door de burgemeester-waterschout, 1856 – 1869
  • 1091 Staten van landverhuizingen naar Noord-Amerika en andere overzeese gebieden, 1895-1907
  • 771 Lijst van personen die zich in Zwartewaal hebben gevestigd of naar elders zijn vertrokken, 1874 – 1875
  • 773 Lijsten met namen van de mannelijke bevolking van Zwartewaal van 18 tot 35 jaar met vermelding van (on) geschiktheid voor de schutterij, opgemaakt door de schout, 1821
  • 1046 Staten opgemaakt door geneesheren houdende opgave van personen die aan Cholera lijden en zijn overleden, 1849
  • 1170 Stukken betreffende de conscriptie, 1811
 • 110 Notarissen
  • 230 & 227 Testament Cornelis Kwak
 • 122 Heerlijkheid Heenvliet
  • 58 Kaart de Olyphant
  • 59 Kaartboek van Heenvliet
  • 735 Pachtopstelling aan de Rijswaarten Dijk 1-7-1708
 • 128 Heerlijkheid Zwartewaal
  • 1 Resoluties van de commissarissen 8-10-1724 / 1-5-1839, 6-10 Stukken betreffende benoeming en ontslag
 • 137 Hervormde Kerk Heenvliet
  • 1-4 Bevat het boek van de Kerkeraad (1646 – 1787)
  • 1-30 september 1646 – 3 januari 1787; tevens bevattend de instructies voor de schoolmeester …
 • 150 Hervormde Kerk Zwartewaal
  • 1 Notulen 1611 – 1712
  • 2 Notulen 1708 – 1756
  • 3 Notulen 1745  – 1825, lijst met Lidmaten doorgenomen tot 1757
  • 46-47 Akten van ondertrouw met bijlage
  • 56-57 Ingekomen attestaties, 1758-1987
  • 79 1773-1776, met achterin enkele boedelinventarissen
 • 255 Hofkesstichting
  • 17 Foto van de dames Hofkes (meerdere)
  • 18 Stichtingsakte
  • 216 Testament van Jacoba Joh. Hofkes (13-3-1914)
 • 2981 Vries, N, Als Lekkre vis gepreesen word
Nog niet onderzocht
 • 106 Zwartewaal (1811 – 1950)
  • 300, 465-475, 600, 606 (gebruikt in het stuk van Nico de Vries)
 • 122 Heerlijkheid Heenvliet
  • 174 Erfpacht ontvangen van Jan Cornelis Quack (bijlage Regesten 2). Lijkt hetzelfde te zijn als 735
 • 137 Hervormde Kerk Heenvliet
  • Trouwboek vanaf 1700
 • 140 Hervormde Kerk Nieuw-Helvoet
  • 117-117 Huwelijksregisters, 1818-1879 (trouwen 1627-1759
 • 150 Hervormde Kerk Zwartewaal
  • 184 Notulen, 1820-1864, 1866-1974 (alle notulen ingezien, nogmaals bekijken)
  • 191 Brievenboeken, 1820-1854
  • 56,57 en 58 Ingekomen attestaties

 

Gahetna

Algemeen

Dit is de portal van het Nationaal archief waar veel stukken worden bewaard. Bijvoorbeeld Stukken van de Staten Generaal en Militie Registers.

Op dit portaal zijn vrijwel alle stukken van de burgerlijke Stand terug te vinden maar ook de Gaarder Registers. Tevens kunnen hier de Districtsklappers terug gevonden worden. Dit levenswerk bevat een overzicht op achternaam / district / plaats via een eigen codering kunnen personen worden herleid tot een bron. Ook hier is weer een handige index voor gemaakt om nog gerichter in de Indexen te zoeken zie hiervoor http://pauwel.blogspot.nl/

De Districsklappers missen gegevens van grote plaatsen als Vlaardingen, Rotterdam en Dordrecht. Deze zijn echter op een andere manier digitaal te raadplegen.

De gevonden digitale zoekresultaten hebben een handige mogelijkheid om ook direct het betreffende stuk op te vragen en op locatie in te zien.

Via deze website is het ook mogelijk om de VOC archieven te doorzoeken. Momenteel zijn de bemanningen samenstellingen hier terug te vinden.

Opgevraagd
 • 1.01.19 Raad van State, depot 502B, Bestandsdeel 1936 en 1933 Infanterie
 • 2.12.14, inventarisnummer 520, 11001-11499 1867
 • 2.01.15, inventarisnummer 7, 7de Halve Brigade, 1ste Bataljon
 • 2.01.15, inventarisnummer 32, 7de Regiment, folio 36 en 281

Wiewaswie

Samenwerkingsverband van diverse archiefinstellingen en de samenvoeging van genlias.nl en digitalestamboom.nl. Op deze portal is een groot aantal boeken van de Burgerlijke Stand opgenomen. Stukken van voor 1811 zijn hier niet te vinden. Kan wel erg goed gebruikt worden om de eerste generaties van het onderzoeken in kaart te brengen. Met de gevonden gegevens zoals geboorte-, huwelijks- of sterfdatum kan op www.familysearch.org het originele stuk worden opgevraagd.

In de toekomst is het mogelijk om hier de eigen stamboom aan te leggen met als bron de op de website gevonden gegevens.

Familiesearch

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen werd gesticht op 6 april 1830 in de Amerikaanse staat New York. Haar grondlegger was Joseph Smith j.r., die kort daarvoor het boek van Mormon had gepubliceerd. Aan dit boek ontlenen de leden van de Kerk hun bijnaam Mormonen. In Nederland is de kerk vooral bekend vanwege haar gebruik om personen postuum te dopen. Onder andere leden van het koningshuis zijn postuum mormoons gedoopt. Om het ritueel te kunnen voltrekken, werkt de kerk soms samen met Nederlandse rijksarchieven.

Op hun website is dan ook een grote verzameling te vinden van doop-, trouw- en overlijdensaktes uit diverse landen waaronder Nederland. Vanaf 1811 zijn de boeken van de Burgerlijke Stand terug te vinden en van voor 1811 de kerkboeken van verschillende gezindten. Vooral de boeken van de Burgerlijke Stand zijn erg groot en bevatten vele bladzijdes. Om het nog toegankelijker te maken heeft de site www.genver.nl  diverse indexen aangelegd om nog gerichter tot de informatie te komen.

Isis

Dit is de digitale ontsluiting van het gemeente archief te Vlaardingen. Hierin is de Burgerlijke Stand opgenomen alsmede een aantal Stadstrouwboeken,  Hervormde boeken en notariële protocollen. Indien er al familierelaties bestaan zijn deze ook aan gekoppeld zodat het mogelijk is om van persoon tot persoon te navigeren naar bijvoorbeeld een (groot) ouder of (klein) kind.

Gemeentearchief Rotterdam

Digitale ontsluiting van de doop-, trouw- en begraafregisters en Burgerlijke Stand.

Archieven.nl

Grote verzameling van Notariële aktes. Heeft een overlap met het Streekarchief Voorne Putten Rozenburg. Kan goed gebruikt worden om te achterhalen over voorouders naar een andere locatie in Nederland zijn verhuist.

Militieregisters

Hier kan gezocht worden in de archieven van de krijgsmacht.

Genealogieonline

Zeer grote verzameling van onderzoeken. Het is mogelijk om onderzoeken te uploaden (GEDCOM standaard) en die dan door de site te laten indexeren. Hier zijn ook veel onderzoeken waar een aantal van onze voorouders zijn opgenomen.

 

Secundaire bronnen

 

Koninklijke Biblioteek

Zeer grote verzameling van historische kranten waarin ook gezocht kan worden. Geven een goed beeld van de plaatselijke geschiedenis.

Onderzoeken

 

Myheritage

Dit is een commerciële partij wat de mogelijkheid biedt van het digitaal vastleggen van stambomen. Ook ik heb hier onze boom onder gebracht. Deze kan gevonden worden via katak.myheritage.nl. De dienst bestaat uit een programma voor op de pc/laptop waarmee de bomen kunnen worden gemaakt. Vanuit dit programma is het mogelijk om de stamboom vanaf de pc te publiceren naar Internet. Tegenwoordig is het ook mogelijk om via de website ook mutaties aan te brengen die dan weer gesynchroniseerd worden naar de pc. Om het aanbod volledig te maken heeft met tevens een ipad en iphone applicatie waar eveneens de stamboom kan worden bewerkt.

Voor het kunnen publiceren van de stamboom op Internet is een jaar abonnement nodig. Daarmee heeft men een Internet site waarop ook andere familieleden zich kunnen aanmelden. Enige nadeel zijn de terugkerende kosten van een jaarabonnement en de afwezigheid van goede blog functionaliteiten.

Leuke functionaliteit is het matchen van personen vanuit andere gepubliceerde bomen. Vanuit deze functie zijn er een aantal andere publicaties die een verbinding hebben met onze stamboom een kleine greep:

Internetpublicaties