Vlaardingen

  • Vlaardingen – Vissershaven

    Hoewel ook landbouw en veeteelt een belangrijke rol speelden in de plaatselijke economie, bleef het economisch leven vooral gericht op de visserij. Het was ook dankzij de opbloei van de visserij dat de welvaart in de 17e eeuw in Vlaardingen terugkeerde. Rederijen hadden er hun kantoren, vissersschepen meerden er af aan de havenkade en de […]

  • Oosterstraat 166

    In de geboorteakte van Willem staat genoteerd dat hij is geboren in de Oosterstraat nummer 166 – wijk R. Deze afbeelding toont het begin van de Oosterstraat en is voornamelijk bedoeld om een indruk te geven van Vlaardingen in Willem zijn tijd. Als je in Google de Oosterstraat nummer 166 opzoekt dan prijkt er nu […]

  • Stadhuis Vlaardingen

    In 1825 werd, naar de toentertijd heersende smaak, de gevel van het stadhuis voorzien van een dikke pleisterlaag. Bovendien werden de glas-in-lood ramen en de luiken verwijderd. In verband met chronisch ruimtegebrek vonden in de jaren 1875 en 1895 enkele uitbreidingen plaats. Toen aan het begin van de 20e eeuw andere opvattingen over oude historische […]