Cornelis

Generatie 9 - 1680

 • 90

  Volledigheid

 • 98

  Aantal espresso’s

 • Populariteit

Optie 1, Cornelis Quack uit Nieuw Hellevoet

In mijn zoektocht naar de oudste voorouder is mijn startpunt natuurlijk de laatste duidelijke basis. Hiermee bedoel ik de familie uit Heenvliet. Zoals reeds eerder aangegeven betreft het vanaf hier geen exacte studie meer. Achternamen worden bij elke doop weer anders geschreven. Handschriften onleesbaarder. Mooie verwijzingen naar voorouders of andere aanduidingen van familierelaties of geografische richting ontbreken geheel. Het lijkt meer op één grote puzzel waarbij gezocht moet worden naar letterpatronen.

De laatste voorvader heet Jan Cornelisz Quack uit Heenvliet wanneer hij getrouwd is weten we niet. We kunnen wel schatten dat hij zo rond 1680 geboren moet zijn. Cornelis (zie patroniem), zijn vader, zal ook rond deze periode zijn getrouwd. In de kaartregisters op achternaam van het Streekarchief Voorne Putten Rozendaal (SA) wordt een melding gemaakt van een Jan Cornelis uit Nieuw Hellevoet. We volgen dit spoor als mogelijke richting. Uiteindelijk is dit niet een geheel vreemde richting. Immers ligt Nieuw Hellevoet nabij de polder de Quack.

In Nieuw-Hellevoet, thans opgenomen in de gemeente Hellevoetsluis, vinden we een Jan Cornelis Quack geboren in 1671. Ook vinden we in de huwelijksregisters het huwelijk van een Cornelis Janse Quack getrouwd met Trijntje Cornelis uit 1668. Dit lijkt dus de juiste richting te zijn.

Om een goed beeld te verkrijgen van deze plaats en de Quacken die hier wonen heb ik een transcriptie gemaakt van Quack uit de huwelijks- en doopregisters. Dit betreffen niet alleen de gehuwden en gedoopten maar ook als men ergens getuigen is geweest bij een doop. De transcripties zijn bijgesloten bij dit artikel zodat andere onderzoekers deze eveneens kunnen raadplegen.

Als we de doopregisters doorlopen vanaf Jan uit 1671 dan vinden we een aantal dopen waarbij de vader dezelfde is. We zien er een viertal waarbij één tweeling: Jan (1671), Pietertien (1680) en Pietertie en Neeltie (1681). Als doopgetuigen zien we twee keer zijn zuster Meijnsien Jans, Madalena Corn en Jannetie Jans. Het lijkt erop dat Meijnsien en Jannetie zussen zijn van de vader en Madalena Corn de zus van moeder. De moeder is Trijntje Cornelis. Dit halen we uit het huwelijk wat we vonden in 1668.

Als we naar de gevonden personen kijken en dan nog eens naar de doopgetuigen van de laatste familie uit Heenvliet dan hebben we nagenoeg een match op de eerste getuigen namelijk Jannetje Jans. Het net lijkt zich te sluiten en het lijkt erop dat we opeens een heel stuk verder terug gaan in de tijd.

Lopen we lijst van dopelingen verder door dan treffen we daar opeens een Jan Cornelis Quack aan die in 1696 zijn kind Cornelis ter doop brengt. Getuigen is hierbij Trijntje Cornelis zijn moeder. Als we alle dopen van Jan Cornelis Quack onder elkaar zetten kunnen we uit de getuigen een aantal dingen herleiden:

 

 1. Jan Cornelis is getrouwd, niet in Hellevoet, en met een Hadde. Dit staat aangegeven bij de geboorte van Leendert. Dit huwelijk heb ik toevallig gezien in Oostvoorne en wordt ook genoemd in de Districsklappers van District II (Voorne Putten)
 2. Trijntje Cornelis is zijn moeder. Hij is dus de Jan geboren in 1671 waarvan we dachten dat hij naar Heenvliet is gegaan. Blijkbaar blijft hij in Nieuwe Hellevoet
 3. Trijntje Cornelis haar achternaam is Block. Dit kunnen we zien bij de opmerking die gemaakt is bij de doop van Reijnier in 1700. Vreemd genoeg is dit niet opgenomen bij haar huwelijk. Als ze later hertrouwt met Corn Jansse van der Vaart op 5 december 1694 wordt haar achternaam wel genoemd
 4. Cornelis Jans Quack, de vader van Jan en geboren rond 1650, is overleden voor 1694. Zijn vrouw hertrouwt dan
 5. Neeltje en Pietertje, de tweeling, komen beide terug als doopgetuigen wat nog maar eens onderschrijft dat het hier allemaal dezelfde familie betreft. Beide dames trouwen later ook. Hun echtgenotes zijn benoemd in de getuigenbeschrijving bij de doop van de kinderen van Jan

 

Conclusie

Helaas moeten we vaststellen dat de Jan Cornelis Quack uit Nieuw Hellevoet, ondanks de gevonden overeenkomsten, niet van onze lijn is. Het is wel heel toevallig dat er een Jan Cornelis Quack is die zijn eerste kind ook Cornelis noemt. Uiteindelijk is het verschil maar vijf jaar t.o.v. onze lijn die in de zelfde periode in Heenvliet woonde.

Daarnaast kunnen we vaststellen dat de achternamen van de vrouwen meestal worden weggelaten. Vooral als ze getuigen bij een doop. Het is onduidelijk wat hiervan de reden is.

Om toch positief af te sluiten; we kunnen Nieuw-Hellevoet afstrepen van de plaatsen die mogelijk onze oudste voorouder bevat.

Bronnen
 • www.gahetna.nl DTB Heenvliet, uitgeschreven (leesbare) variant. dopen 1627-1769 en huwelijken 1627-1759
 • Transcriptie Dopen Nieuw-Hellevoet 1627-1759
 • Transcripties Huwelijken Nieuw-Hellevoet 1627-1769
 • Werkbestand Transcriptie (Excel)
Documenten