Pieter van der Burg

Zoals eerder aangegeven werd ik een aantal weken geleden benaderd door Henny Noomen. De oma van Henny was Geertje Kwak de dochter van Abraham Kwak en Anna Schouten uit Vlaardingen. Henny vertelde dat Geertje ook een zus had genaamd Neeltje. Neeltje is honderd jaar is geworden en was getrouwd met Pieter van der Burg. Tot zo ver niets nieuws. Wat ze verder wist aan te geven was dat de Pieter van der Burg de zoon was van Pieternella van der Linde, de tweede vrouw van Abraham. Dat was nieuw voor mij.

Abraham Kwak is na het overlijden van Anna Schouten hertrouwd met Pieternella van der Linde. We hebben hier dus een interessante situatie. Abraham trouwt met Pieternella de moeder van Pieter en de dochter van Abraham, Neeltje, trouwt met de zoon van Pieternella. Is dit werkelijk waar? Ik kon het moeilijk geloven. Vooral omdat niemand van de door mij benaderde familieleden dit ooit had aangegeven. De meeste wisten wel dat Abraham hertrouwd was met Pieternella van der Linde maar dat was het. Ook mij grootvader heeft dit nooit aangegeven. Reden te meer dus om dit eens goed uit te zoeken met de gegevens van Henny als startpunt.

Ik ben begonnen met de zoektocht naar het huwelijk van Neeltje en Pieter van der Burg. Wellicht dat in hun huwelijksakte iets staat vermeld over het huwelijk van hun ouders. Dat was best wel een zoektocht. Het huwelijk is gesloten op 4 mei 1904 te Vlaardingen. In de huwelijksakte van Neeltje en Pieter staat echter nergens aangegeven dat Abraham en Pieternella met elkaar getrouwd zijn op het moment van dit huwelijk. Waren zij al wel getrouwd op dat moment of gebeurde dat later?

Na lang zoeken heb ik huwelijk van Abraham en Pieternella gevonden. Op 29 januari 1902 is het huwelijk gesloten. In de akte staat vermeld dat Pieternella de weduwe is van Jacob van der Burg. Pieternella is de dochter van Willem van der Linde en Adriana van Dalen. Op de dag van het huwelijk was Adriana nog in leven en woonachtig te Borsele.

Rest mij nog de zoektocht naar de overlijdensakte van Pieter van der Burg. Dat heb ik uiteindelijk eenvoudig kunnen vinden op internet. Op 28 januari 1960 is Pieter gestorven. In de gevonden akte wordt tevens de relatie met Neeltje alsmede de ouders bevestigd.

Als we alles in chronologische volgorde plaatsen dan kunnen we stellen dat twee jaar na het overlijden van Anna, Abraham hertrouwt met Pieternella in 1902. In 1904 trouwt de dochter van Abraham, Neeltje met Pieter.

Via de onderstaande link zijn alle stukken terug te vinden die ik in het kader van bovenstaande zoektocht gevonden heb.

Documenten
Posted in: