Testament van Jan Maasland

In het Streekarchief van Voorne Putten Rozendaal heb ik het testament gevonden van Jan Maasland waarbij de kinderen van zijn overleden nicht Jannetje Floris van der Kooi als erfgenamen worden genoemd. De akte is van 23 april 1753. Executeur van het testament is o.a. Teunis Kornelis Kwak.

Alhoewel de naam van Jannetje niet goed wordt geschreven kunnen we uit de andere genoemde relaties afleiden dat dit wel onze Jannetje is. Jannetje haar moeder heet Admiraal daarnaast wordt ook Grietje, haar zus wordt genoemd.

De komende periode zal ik het echte document opvragen en inscannen.

[message_box title=”Transcriptie testament” color=”grey”]
Testament van Jan Maasland, jongeman, stuurman van een vissersschuit, wonend te Zwartewaal. Aan Pietertje Kornelis Nieuwland, dochter van Kornelis Nieuwland te Zwartewaal, legateert hij zijn huis en erf aldaar in de Dubbeldestraat, belend n. Pieter Jans van Putten, z. Willem Pleune Gouw, en 1/12 deel in de visschuit De Hoop. Aan Maartje Leenderts Dekker, huisvrouw van Gijsbert Smit te Zwartewaal, legateert hij f 200 en aan zijn oom Kornelis Admiraal aldaar f 50. Universeel erfgenamen zijn: zijn neef Kornelis Pieters Maasland te Maassluis, zijn neef Huibrecht van der Kooi te Zwartewaal, de kinderen van zijn overleden nicht Jannetje Floris van der Kooi en die van wijlen zijn nicht Grietje Floris van der Kooi, allen hoofd voor hoofd en niet bij staken. Executeurs van het testament zijn zijn neven Teunis Kornelis Kwak en Kornelis Abrahams Bogert, beiden te Zwartewaal. Seclusie weesmeesters.[/message_box]

Bron

Posted in: