Frans en Dirkje

Generatie 5 - 1778

 • 85

  Volledigheid

 • 34

  Aantal espresso’s

 • Populariteit

Algemeen

Kornelia wordt ‘in onecht’ geboren de exacte datum is onbekend. Dit is hoogstwaarschijnlijk de aanleiding om het huwelijk tussen Frans Quak en Dirkje van der Sluis op 28 januari 1778  in de Hervormde Kerk te Zwartewaal te sluiten. Dirkje is de dochter van Abraham van der Sluis en Jannetje van der Velde. Abraham legt voor het huwelijk een verklaring af waarin hij aangeeft dat Dirkje niet in staat is om haar huwelijk te bekostigen. Door deze verklaring kan ze Pro Deo trouwen. Kornelia wordt op de dag van het huwelijk gedoopt. Kornelia, aanleiding voor dit huwelijk zal echter het jaar erna komen te overlijden, oud 1 jaar.

Uit dit huwelijk hebben zij de volgende kinderen:

 • Kornelia, gedoopt op 28 januari 1778 te Zwartewaal echter overlijd zij ze is buiten het huwelijk geboren. In mei 1779 komt ze te overlijden
 • Kornelia Kwak, geboren op 28 december 1779 en gedoopt 2-1-1780 te Zwartewaal. Op 31-10-1806 trouwt Kornelia met Gerrit van der Lugt, binnenschipper. Op 4 november 1818 overlijd Kornelia te Brielle, 39 jaar oud.
 • Jannetje, geboren op 13 september 1781 en op 16 september gedoopt te Zwartewaal. Jannetje trouwt op 17 januari 1804 met Dirk Hollaar, visser, te Zwartewaal. Op 5 juli 1818 overlijd Jannetje te Zwartewaal op 57 jarige leeftijd.
 • Teunis, geboren op 17 januari 1784 te Zwartewaal. Teunis trouwt met Elisabeth Meuldijk. Teunis, van beroep nachtwaker,  is overleden op 13-10-1848 op 64 jarige leeftijd. Aangifte van overlijden wordt gedaan door o.a. Abraham van Dintel, veldwachter, oud 60 jaar. Abraham van Dintel komt vaak voor in aktes van de familie. In de akte van overlijdens van Teunis staat eindelijk de relatie aangegeven, namelijk de neef van de overledene.
 • Abram, geboren op 21 september 1786 te Zwartewaal. Trouwt op 27 juni 1814 met Neeltje van Strien
 • Gerrit, geboren 22 juni 1788 en gedoopt 29 juni 1788 te Zwartewaal. Getuigen bij de doop zijn Abram van der Sluis en Jannetje Kwak. Gerrit, Visser, trouwt op 26 januari 1814 met Jacoba Kaptein, Werkster te Zwartewaal.
 • Maria,  geboren op 8 januari 1792 en gedoopt 15 januari te Zwartewaal. Getuigen bij de doop zijn Abram van der Sluis en Willempje Kwak. Maria overlijd 27 september 1870 en is 78 jaar geworden. Maria is ongehuwd gebleven. Uit het Bevolkingsregister van Zwartewaal blijkt dat Maria woont bij de familie Hollaar (aangetrouwd via zus Jannetje) in huis nummer 65 (later 67).
 • Fransijna, geboren op 16 februari 1795 te Zwartewaal. Getuigen bij de doop, de vader zelf. Ze overlijd op 13 juni 1813 te Zwartewaal op 18 jarige leeftijd
 • Arendje, geboren op 11 mei 1796 en gedoopt op 15 mei te Zwartewaal. Getuigen bij de doop zijn Ary Meuldijk en Sijtje Kuiper. Arendje trouwt op 15 februari 1818 met Cornelis de Garst te Zwartewaal. Cornelis is de zoon van Jacob de Garst en Geertje Ridderkerk.

 

Op 19 februari 1805 is Frans overleden. Dit staat onder meer aangeven in de huwelijksakte van zijn zoon Abram Kwak die trouwt met Neeltje van Strijen. Dirkje overlijd op 16 december 1811 te Zwartewaal.

 

Onderbouwing

In het extract uit het geboorteregister, welke is gevonden in de huwelijksbijlage van Abram en Neeltje, staat dat Abram de zoon is van Frans Kwak en Dirkje van der Sluis. Aangezien is aangegeven dat men uit Zwartewaal komt is gezocht in de huwelijksaktes van Zwartewaal waar het huwelijk tussen Frans en Dirkje is gevonden. De familie is verder samengesteld door het doopboek van Zwartewaal te doorlopen op huwelijksdatum – 1 jaar en dan totdat er geen afstammelingen meer gevonden worden. In het doopboek wordt bij elke doop aangegeven wie de ouders (en getuigen) zijn. Zodat de familie eenvoudig is samen te stellen.

De huwelijken van broers en zussen zijn achterhaald door te zoeken in de huwelijksakten van Zwartewaal op geboortedatum + 18 jaar.

In het bevolkingsregister is gezocht om zo de diverse familiesamenstellingen terug te vinden om zo te onderzoeken waar naartoe men is verhuisd. Ook is aangegeven waar men heeft gewoond. Verder dan een huisnummer gaat dit niet. Er is nog niet achterhaald hoe het betreffende huisnummer te herleiden is naar een hedendaags adres. Verder is nagegaan met wie Maria heeft gewoond aangezien ze ongehuwd is en ‘zonder beroep’ is. Hoe heeft zij zich destijds onderhouden?

In de Burgerlijke Stand zijn de meeste overlijdensaktes terug te vinden. Waar veelal de huwelijkspartner alsmede de ouders worden genoemd.

We verlaten nu de Burgerlijke Stand. Er zijn dus geen huwelijksbijlagen meer of een huwelijksakte waar genoemd wordt wie de ouders waren. Veelal wordt er gebruik gemaakt van patroniemen. De bevolkingsaantallen zijn gelukkig laag waardoor de match van voornaam, patroniem en achternaam min of meer als uniek kunnen worden aangemerkt. Zeker onze achternaam draagt ook bij tot eenvoud bij het zoeken. Vanaf nu worden bij de huwelijken alleen nog aangegeven waar men vandaan komt hetgeen richting bepalend is bij het zoeken.

Hoe bepalen we vanaf dit punt nu de vorige voorouder? We moeten op zoek naar de ouders van Frans Quak uit Zwartewaal. We starten met het zoeken naar ‘Frans’ in de doopregisters van Zwartewaal uitgaande van zijn huwelijksdatum – 18 jaar en dan verder terug. Frans trouwt in 1778 – 18. Dan komen we uit in het jaar 1760. Hebben we zijn doopbewijs gevonden dan kunnen we hier ook zien wie zijn ouders waren.

In het jaar 1755, 26 oktober vinden we een Frans. Zoon van Teunis Kwak en Cornelia Groenendijk. Getuigen bij de geboorte zijn Frans Groenendijk en Willemtje Geijlgoedt. Naast deze Frans zijn er geen andere Fransen meer te vinden. De voornaam is uniek en komt eigenlijk verder niet voor. Waarschijnlijk is hij vernoemd naar Frans Groenendijk, getuigen bij de doop. Frans en Willemtje zijn Lidmaten.

Bronnen
 • Huwelijksakte Frans en Dirkje, Verklaring van Onvermogen, Overlijdensakte Dirkje, Toestemming om Pro Deo te mogen trouwen
 • Doopbewijs van Kornelia en melding van haar overlijden – 1778
 • Geboorte en Doopbewijs Kornelia – 1779/1780, Akte van ondertrouw Hellevoetsluis,  Huwelijksakte Kornelia, Overlijdensakte Cornelia
 • Doopbewijs Jannetje, Huwelijksakte Jannetje en Dirk, Overlijdensakte Jannetje
 • Huwelijksakte Teunis en Elisabeth, Overlijdensakte Teunis
 • Geboorte- en Doopbewijs Gerrit, Huwelijksaankondiging, Huwelijksakte 1, 2
 • Geboorte- en Doopbewijs Maria, Bevolkingsregister 1857-1859, Bevolkingsregister 1859-1880, Overlijdensakte Maria
 • Geboorte- en Doopbewijs Fransijna, Overlijdensakte Fransijntje
 • Geboorte- en Doopbewijs Arendje, Extract geboorteregister Cornelis de Garst
Documenten

Berichten over deze familie

Historische context

 • Lodewijk Napoleon

  Napoleon besloot in 1806 een eind te maken aan het Bataafs Gemenebest, omdat hij een sterk gezag wenste in de strategisch gelegen Nederlanden. Hij plaatste daarom zijn jongere broer Lodewijk Napoleon op de troon: door een familielid tot vorst te benoemen kon Napoleon toch invloed uitoefenen. Door het overlijden van stadhouder Willem V op 9 […]

 • Einde van de VOC

  De VOC had veel te lijden van de Vierde Engels-Nederlandse Oorlog (1780-1784), toen door de Engelsen meerdere handelsposten ingenomen werden en volle handelsschepen gekaapt werden. De verliezen worden geraamd op mogelijk zestig miljoen gulden. Tijdens de Bataafse Republiek werd het bedrijf, machtssymbool van het “ancien regime”, in maart 1795 genationaliseerd. De schuld bedroeg een jaar […]