Frans en Matthewerina

Generatie 3 - 1837

 • 80

  Volledigheid

 • 70

  Aantal espresso’s

 • Populariteit

Algemeen

Op de derde mei 1837 wordt door Burgemeester Leendert Rietdijk van Zwartewaal het huwelijk voltrokken tussen Frans Kwak en Matthewerina de Garst in het gemeentehuis van Zwartewaal.

Frans is Visser en 21 jaar, geboren en in Zwartewaal op 27 augustus 1815. Hij is de zoon van Abram Kwak, op  zee verongelukt en Neeltje van Streijen, zonder beroep, woonachtig in Zwartewaal. Neeltje geeft haar toestemming voor dit huwelijk. Neeltje is hertrouwt met Willem Koster, Visser, woonachtig in Zwartewaal.

Matthewerina de Garst, oud 21 jaar, dienstbode, geboren in Zwartewaal op 16 mei 1815. Woonachtig in Zwartewaal. Dochter van Jan de Garst, op Zee verongelukt in de maand november 1821 en Cornelia Adeson, zonder beroep, woonachtig in Zwartewaal en aanwezig.

Getuigen bij dit huwelijk waren:

 • Jacob Krene, 43 jaar Timmerman
 • Cornelis Steegendoop, 33 jaar, Zeilenmaker
 • Abraham van Dintel, 47 jaar, Veldwachter

Uit het huwelijk met Matthewerina de volgende kinderen:

 • Dirkje Kwak, geboren op 24 september 1837 te Zwartewaal. Dirkje is op vijftienjarige leeftijd overleden op 30 juli 1853 te Zwartewaal.
 • Cornelia Kwak, geboren op 27 november 1839 te Zwartewaal. Cornelia trouwt te Hellevoetsluis op 26 april 1862 met Antonie Petrus Hofman, geboren 9 februari 1839 te Leyden. Zij is dan 22 jaar oud. Getuigen bij haar huwelijk is Cornelis de Gast haar voogd.
 • Neeltje Kwak, geboren op 7 april 1841 te Zwartewaal. Neeltje trouwt op 13 november 1863 met Marinus van der Kuil te Zwartewaal, zij is dan 22 jaar.
 • Geertje Kwak, geboren op 1 december 1843 te Zwartewaal. Geertje trouwt op 10 november 1864 te Den Helder met Jacobus Dunweg. Voogd van Geertje is Arie van Strien. Op 52 jarige leeftijd hertrouwt Geertje met Antonie van der Pol op 9 januari 1896 te Maassluis. Geertje overlijd op 25 oktober 1935 te Maassluis. Geertje is dan 91 jaar geworden.
 • Janna Kwak, geboren op 14 januari 1846 te Zwartewaal. Janna trouwt op 30 november 1872 met Kornelis van Vliet te Zwartewaal.
 • Abraham Kwak, geboren op 30 maart 1849 te Zwartewaal. Trouwt op 22 februari 1873 in Vlaardingen met Anna Schouten. Abraham is dan 23 jaar. Later hertrouwt later na met Pieternella van der Linde. Abraham is overleden op 23 oktober 1910 in Vlaardingen, hij was toen 61 jaar.

Op 20 juni 1849 om 7 uur in de ochtend is Matthewerina, op 34 jarige leeftijd, overleden te Zwartewaal aan de gevolgen van Cholera. Aangevers van deze melding waren de bekende van de overledene: Abraham van Dintel, 60 jaar, Veldwachter en Klaas van Mastrigt, 64 jaar, Wagenmaker. Haar man Frans, Stuurman, is op dat moment op zee.

Op 20 juli 1850 hertrouwt Frans met Jacoba Berkhout te Zwartewaal. Frans is 34 jaar en Stuurman. Jacoba is 25 jaar en geboren op 9 juni 1825 te Zwartewaal. Zij is de dochter van Bastiaan Berkhout en Elisabeth Meuldijk. Getuigen van dit huwelijk zijn:

 • Johanes Hoftijzer, 39 jaar, Timmerman
 • Klaas van Mastrigt, 45 jaar, Wagenmaker
 • Abraham van Dintel, 62 jaar, Veldwachter
 • Izak Rietdijk, 42 jaar, Jager

Uit dit huwelijk met Jacoba de volgende kinderen:

 • Wilhelmina Kwak, geboren op 6 augustus 1851 te Zwartewaal. Wilhelmina trouwt op 7 augustus 1872 met Jan van der Kuil te Zwartewaal. Jan van der Kuil, Zeevisser, verongelukt op zee op 17 juni 1901. Wilhelmina verhuist met een aantal van haar kinderen, op 30 januari 1903, naar de gemeente Velsen. Alle familieleden zijn Zeevissers.
 • Bastiaan Kwak, geboren op 27 augustus 1854 te Zwartewaal. Bastiaan trouwt 1 mei 1878 met Marijtje Hollaar te Zwartewaal

Frans is op 14 juli 1856 overleden. Op 14 november 1892, 67 jaar, komt Jacoba te overlijden.

Onderbouwing

Is er ook een kerkelijk huwelijk?

Huwelijksakte is moeilijk leesbaar. Wie kan de namen van de getuigen goed lezen?

Geboorte-, huwelijks- en overlijdensaktes zijn niet digitaal te raadplegen. Deze dienen te worden opgevraagd bij het Streekarchief Voorne Putten. Informatie uitvraag uitgezet bij Streekarchief.

Bronnen
 • Huwelijksakte van Frans en Matthewerina. Uit huwelijksbijlage: Militie vrijstelling Frans, geboorte uittreksel Frans, geboorte uittreksel Matthewerina
 • Geboortevermelding Matthewerina, Overlijdensakte Matthewerina (FamilySearch, dia 75)
 • Geboortevermelding Dirkje Kwak, Overlijdensvermelding Dirkje Kwak, Overlijdensakte Dirkje Kwak (FamiliySearch, dia 124)
 • Geboortevermelding Cornelia Kwak, Huwelijksakte Cornelia – pagina 1, 2 (FamilySearch, dia 109/110, akte no: 12), Huwelijksbijlage: pg 1 – Toestemming Johannes Hofman, pg 2 – Extract geboorteregister van Antonie Petrus Hofman, pg 3 –  Extract geboorteregister Cornelia Kwak, pg 4 – Extract geboorteregister Frans Kwak, pg 5 – Extract Overlijdensregister Matthewerina de Gast, pg 6 – Extract Overlijdensregister Neeltje van Strien, pg 7 – Extract Overlijdensregister Cornelia Addeson, pg 8 – Extract Overlijdensregister Maria Catherina van der Crooi, pg 9 –  Verklaring Nationale Militie Antonie Petrus Hofman, pg 10 – Toestemming Luitenant te Zee, pg 11 – Certificering Huwelijk, pg 12 – Bewijs van Onvermogen Cornelia Kwak (FamilySearch, dia 599 t/m 610)
 • Geboortevermelding Neeltje Kwak, Huwelijksakte Neeltje – pagina 1, 2 (FamilySearch, dia 193/194), Huwelijksbijlage: pg 1 – bewijs van onvermogen Neeltje, pg – 2 Extract geboorteregister Marinus, pg – 3 Extact geboorteregister Neeltje, pg – 4 Overlijdensverklaring Frans, pg – 5 Overlijdensverklaring Matthewerina, pg – 6 Overlijdensverklaring Neeltje van Strien, pg – 7 Verklaring afstamming 1 – 2 – 3, pg – 9 Verklaring Nationale Militie Marinus (FamilySearh dia 39 tm 48)
 • Geboortevermelding Geertje Kwak, Huwelijksakte Geertje , Huwelijksbijlage: pg – 1 Certificaat, pg -2 Extract geboorteregister Jacobus, pg – 4 Verklaring Nationale Militie Jacobus, pg – 5 Overlijdensverklaring Pieter, pg – 6 Overlijdensverklaring Herbina Kreeft, pg – 7 Certificaat van Onvermogen Jacobus, pg – 8 Certificaat van onvermogen Jacobus (2), pg – 9 Overlijdensverklaring Matthewerina, pg – 10 Overlijdensverklaring Neelje van Strien, pg – 11 Extract geboorteregister Neeltje, pg – 12 Extract geboorteregister Frans,  pg – 13 Overlijdensverklaring Cornelia, pg – 14 Toestemming Voogden Neeltje 1 – 2, pg – 15 Verklaring 1 – 2 – 3 – 4 (FamilySearch, dia 99 t/m 118)
 • Geboortevermelding Janna Kwak
 • Geboortevermelding Abraham Kwak
 • Overlijden Matthewerina,
 • Huwelijkvermelding Frans en Jacoba, Huwelijksakte Frans en Jacoba (FamilySearch, dia 64)
 • Geboortevermelding Jacoba
 • Overlijden Frans
 • Overlijdensakte Jacoba
 • Bevolkingsregister 1857 – 1937, Gezinssamenstelling familie van der Kuil, Voor goede detail weergave zie website van Streekarchief Voorne Putten, dia 156.
 • Huwelijksakte Janna Kwak (FamilySearch, dia 60)
 • Huwelijksakte Wilhelmina Kwak
Documenten

Berichten over deze familie

 

 • Fewerina = Matthewerina

  In het artikel over de Cholera slachtoffers uit Zwartewaal doen we de aanname dat Matthewerina ook wel Fewerina wordt genoemd. Fewerina is namelijk de naam die op de lijst van Cholera slachtoffers wordt genoemd. Op basis van uitsluitingen werd de aanname gedaan dat Fewerina eigenlijk onze Matthewerina was. Immers is er geen overlijdensakte van Fewerina […]

 • Abraham van Dintel

  Op vele van de overlijdensaktes van onze familieleden uit Zwartewaal staat de naam van Abraham van Dintel. Hij is de veldwachter van Zwartewaal dus dat is niet zo vreemd. Totdat ik zijn naam ook tegenkwam in de lijst van getuigen van het huwelijk tussen Frans en Matthewerina en daarna ook als getuige van het tweede […]

 • Carriere op zee

  Dat onze voorouders een band hadden met zee mag spreekt voor zich. Generaties hebben hun gezinnen kunnen onderhouden van de visvangst. Hard werken van jongs af aan om zo langzaam op te klimmen naar de rol van schipper. Dit kunnen we mooi waarnemen in de Monsterrollen van de schepen die van Zwartewaal vertrokken. Zo kunnen […]

 • Cholera slachtoffers 1849

  Het is in de nacht van 17 juni 1849 als bij Matthewerina de Garst buikkrampen, braken en vermoedelijk een zeer ernstige vorm van diarree zich meester van haar maken. De dokter, G. de Lange, is binnen een half uur ter plaatse. Destijds had met nog geen ervaringen met de ziekte die we kennen als Cholera. Wel […]

 • De visserijvloot van Zwartewaal

  Zwartewaal leefde van de visserij. Het gezegde ‘de zee geeft, de zee neemt’ was helaas maar al te waar. Het dorp werd in 1775 getroffen door het zinken van maar liefst vier schepen. Zwartewaal was eeuwenlang een echt vissersdorp. In de zeventiende eeuw was de visserij de belangrijkste bron van inkomsten. Het was een riskant […]

 • Als lekkere vis gepreesen word

  De polder rond Zwartewaal is zeker niet de meest vruchtbare van alle polders op Voorne. In de middeleeuwen is de Zwartewaalse polder vooral gebruikt voor de winning van zout: het zogenaamde moeren, waarbij zout uit opgedolven veen wordt gewonnen. De gevolgen daarvan worden in een oorkonde van 1510 beschreven. De polder van Zwartewaal, “dat seer snode […]

 • De koopvaardijschepen van Zwartewaal

  De familie Kwak was altijd nauw betrokken bij de visserij. Heel Zwartewaal stond vroeger in het teken van visserij en aanverwante industrieën bloeiden. Uiteindelijk verdwijnt, met het verzanden van de haven, deze industrie en verplaatst zich naar Vlaardingen en later naar Velsen.  Onze familie volgt deze migratie. In de Brielse Mare een uitgave van “Historische Vereniging de […]

Historische context

 

 • Eerste spoorlijn

  De spoorlijn Amsterdam – Haarlem werd geopend op 20 september 1839 en was daarmee de eerste Nederlandse spoorlijn. De in 1837 opgerichte Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij (HIJSM) legde de lijn aan en exploiteerde de treindienst. De spoorlijn werd geheel evenwijdig aan de bestaande Haarlemmertrekvaart aangelegd. De treindienst vormde dan ook een directe concurrent van de bestaande […]

 • Artis

  Artis is de dierentuin van Amsterdam, en de oudste dierentuin van Nederland, gelegen in de Plantagebuurt. De ingang bevindt zich aan de Plantage Kerklaan. Het Koninklijk Zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistra, (“de natuur is de leermeesteres van de kunst en wetenschap”) in de volksmond: Artis, werd in 1838 door G.F. Westerman, J.W.H. Werlemann en J.W. […]

 • Cholera epidemie

  In 1848 en 1849 kwam de tweede choleragolf op gang . Er werden speciale cholera ziekenhuizen ingericht om zo de verdere verspreiding van de ziekte te voorkomen. Verschillende commissies werden opgericht die probeerden cholera te bestrijden. In 1854 ontdekte de Britse arts John Snow dat cholera veroorzaakt werd door vies water. Hierdoor ontstond het besef […]

 • Aanslag Lincoln

  Vijf dagen na de overgave bezocht de president samen met zijn vrouw een toneelvoorstelling. De president genoot van de voorstelling, maar aan het einde van het derde bedrijf klonken er plotseling schoten in de zaal. Lincoln was in zijn eigen loge neergeschoten door John Wilkes Booth, een fanatieke aanhanger van de Geconfedereerde Staten. Er werd […]

 • Fotografie

  De Fransman Louis Jacques Mandé Daguerre (Cormeilles (bij Parijs), 18 november 1787 – Bry-sur-Marne, 10 juli 1851) wordt beschouwd als één van de uitvinders van de fotografie. Hij vond het diorama uit en in 1826 maakte hij samen met de Fransman Nicéphore Niépce de eerste succesvolle foto. Daarna nam hij de ontwikkeling van een methode […]