Lot nummer 61

De Fransen overheersten al een aantal jaren over de Nederlanden. Na hun inval in 1795 en de pogingen om de Nederlanden te hervormen naar een Republiek volgens Frans model verscheen Napoleon op het toneel. Contra Republikein omdat hij het gedachtengoed tartte door zich tot keizer te kronen. Hij heeft een groot aantal verbetering doorgevoerd waaronder de burgerlijke stand maar minder populair is de invoering van de dienstplicht. De gedachten hierachter is briljant eenvoudig. Hij heeft kanonnenvoer nodig voor zijn talloze oorlogen. Nu was Napoleon niet onder de indruk van de Hollandse infanterist. De Nederlanden hadden jaren gewerkt met huurlingen vooral uit Duitsland en Zwitserland dus ervaren was men niet. Natuurlijk waren er ook wel Nederlandse infanteristen met ervaring maar dit kon Napoleon niet bekoren. De zeemacht daartegen wel. Hellevoetsluis kon dan ook op zijn bezoek rekenen.

Hoe dan ook werd de dienstplicht ook ingevoerd in de Nederlandse Republiek. Dit kon destijds rekenen op veel protest. Het principe beruste op loting vanuit de groep weerbare mannen. De ‘Egalité’ werd hier met voeten getreden. Welgestelden konden, indien met uitgeloot was, de dienstplicht afkopen en een vervanger sturen in plaats van hun eigen zoon.

In 1811 werd ook in Zwartewaal en ommelanden een werving gedaan uit de weerbare mannen tussen de 21 en 49 jaar voor de Zeedienst. Op 19 april 1811 vind er een loting plaats. In deze lijst vinden we onze direct voorvader Abraham Kwak, met lot nummer 61, die op dat moment nog ongehuwd is. Uiteindelijk weet hij de dans te ontspringen want hij wordt niet geloot. Antonij en Ary Kwak zijn minder gelukkig. Zij vallen binnen de loting en zullen dus in dienst moeten zijn gegaan bij de Marine. Hiervan heb ik verder nog niets kunnen terug vinden.

Dat men uiteindelijk niet bij de landmacht is terecht gekomen was het geluk wat hun toelachte want even na deze wervingsactie is Napoleon Rusland ingetrokken met naar we weten een grote groep soldaten die geworven waren in de Nederlanden. We weten inmiddels hoe het hun is vergaan.

Ook na Napoleon beschikte Zwartewaal over een Schutterij. De dienstplicht bleef ook na Napoleon. In de lijst van mannen tussen 18 en 35 jaar uit Zwartewaal zien we dat Gerrit Kwak uit één van onze directe families ongeschikt was voor de dienst. Als we de lijst verder bekijken valt op dat alle vissers ongeschikt zijn. Het is onduidelijk wat hiervan de reden is. Wellicht omdat ze onder ze Zeedienst vallen of omdat ze veel afwezig waren voor hun werk.

 

Bronnen