Jan en Marigje

Generatie 8 - 1700

 • 90

  Volledigheid

 • 112

  Aantal espresso’s

 • Populariteit

Algemeen

Rond 1700 trouwt Jan Cornelis Quack met Marijtje Arendsd. Marijtje ook wel Marigje genoemd wordt gedoopt op 29 september 1686 te Heenvliet. Ze is de dochter van Bastiaan Arents en Lijsbeth Leenderts. Jan en Marijtje wonen in Heenvliet en laten daar hun kinderen dopen. Het is onduidelijk waar Jan en Marijtje zijn getrouwd. Hun huwelijksakte is nergens terug te vinden. Niet in Heenvliet maar ook niet in de woonplaatsen op Voorne Putten.

Uit dit huwelijk de volgende kinderen:

 • Cornelis Janz Quack, geboren 1 november 1701 en gedoopt op 6 november 1701 te Heenvliet. Getuige bij de doop was Jannige Jansz. Hij trouwt op 16 november 1726 te Zwartewaal met Jannetje Florisd van Acquoij.
 • Arij Janz Quack, geboren op 21 september 1703 en gedoopt op 23 september 1703 te Heenvliet. Getuige bij de doop was Grietje Gijsen. Hij trouwt op 23 april 1729 in Zwartewaal met Neeltje Jans van Rij uit ’t Zuijdlant. Neeltje is de dochter van Jan Jansz van Rij en Sijtje Leenderts Bakker uit Zuidland. Op haar huwelijksdag is Neeltje 28 jaar oud. Er geen nakomelingen gevonden van Arij en Neeltje.
 • Teuntje Jansd Quack, geboren 18 mei 1705 en gedoopt op 24 mei 1705 te Heenvliet. Getuige bij haar doop was Liedewij Jans. Zij trouwt op 26 maart 1730 met Adriaan Jans Visscher uit Raamsdonk. Uit dit huwelijk de volgende kinderen:
  • Johannis, gedoopt op 7 augustus 1730 te Zwartewaal. Getuige was Ariaantje Jans Quak
  • Arij, gedoopt op 16 maart 1732 te Zwartewaal. Getuige was Arijaantje Jans Quak. Overleden voor 4 oktober 1733.
  • Ary, gedoopt op 4 oktober 1733 te Zwartewaal. Getuige was Ariaantje Jans Quak
  • Marij, gedoopt op 15 april 1736 te Zwartewaal. Getuige was Ariaantje Jans Quak
  • Jacob, gedoopt op 16 maart 1738 te Zwartewaal. Getuige was Jannetje Floris van Acquoy
  • Marija, gedoopt op 23 juli 1742 te Zwartewaal. Getuige was Ariaantje Jans Quak
  • Jan, gedoopt op 18 oktober 1744 te Zwartewaal. Getuige was Adrianus Visser en Jannetje Floris van Acquoy
 • Ariaantje Jansd Quack, geboren 2 augustus 1709 en gedoopt 4 augustus 1709 te Heenvliet. Getuige bij de doop was Treintje Claes. Trouwt op 18 november 1736 te Zwartewaal met Jillis Jans Hertoog. Hij is de weduwnaar van Jannetje Spuijdijk. Ariaantje overlijd 13 april 1789 te Heenvliet. Uit het huwelijk met Ariaantje en Jillis de volgende kinderen:
  • Maartje, gedoopt op 6 juli 1738 te Zwartewaal. Getuige was Grietje Jillis van der Meer
  • Jan, gedoopt op 16 oktober 1740 te Zwartewaal. Getuige was Teuntje Jans Kwak
  • Pieter, gedoopt op 5 november 1745 te Zwartewaal. Getuige waren Anelis Hartog en Aaltje Voogd. Geeft op 13 april 1789 het lijk van zijn moeder aan.
  • Sara, gedoopt op 12 mei 1748 te Zwartewaal. Getuige was Willemtie van der Meer
  • Arij, gedoopt op 30 november 1749 te Zwartewaal. Getuige was Willemtje Jullisd
 • Pieter Jansz Quak, gedoopt op 13 maart 1712 te Heenvliet. Getuige bij de doop was Lidewij Jacobs. Van Pieter is op Voorne Putten geen huwelijk gevonden.

 

Op  1 juli 1708 pacht Jan Cornelis Quack pacht een werf aan de Rijswaartsen dijk van 600 Roeden groot van Baron van Schagen heer van Heenvliet.

 

Onderbouwing

In de huwelijksakte van Cornelis en Jannetje staat opgenomen dat Cornelis Jans Quak van Heenvliet is. Daarom heb ik gezocht in het doopboek van Heenvliet naar registraties van kinderen met als vader Jan Quak. Aangezien Cornelis en Jannetje trouwen in 1726 moeten we zoeken vanaf 1708 (1726 – 18 jaar) en dan verder terug in de tijd. Hier komen we uiteindelijk in 1701 een doop tegen van Creelis met als vader Jan Creelis. Moeder in deze doopvermelding is Maarigje Ariaands. Vreemd genoeg staat er geen achternaam genoemd.

Andere combinaties van Cornelissen met als vader een Jan komen in het doopboek niet voor. Doorzoeken we het doopboek verder op de combinatie van Jan en Maarigje. Dan vinden we uiteindelijk de genoemde samenstelling. Dat we hier niet met een exacte wetenschap te maken hebben zal jullie inmiddels wel duidelijk zijn. Zeker als je de individuele doopaktes bekijkt dan worden de namen in bijna elke akte weer anders geschreven. Dit zagen we overigens ook al in Zwartewaal bij de achternaam van Jannetje Floris van Acquoij. Ook die naam is op vele manier geschreven.

Gelukkig kunnen we een verificatie doen vanuit een andere onverwachte bron, namelijk de doop doopgetuigen van de navolgende generaties. Beschouwen we namelijk de doopgetuigen van de kinderen van Cornelis en Jannetje dan kunnen we een aantal matches maken. Bij de geboorte van Jan, het eerste kind van Cornelis en Jannetje is de doopgetuige Ariaantje Jans Quak. Bij de doop van Gerret is de getuige Willemtie Arens, vermoedelijk de zus van Marijtje en bij de doop van het laatste kind Marija is Teuntje Jans Quak getuige. Al deze doopgetuigen kunnen in bovenstaande gevonden samenstelling matchen hetgeen de aanname onderbouwd.

Ook in de kaartenbak van het Streekarchief kan bovengenoemde samenstelling gevonden worden. Dit is dus eveneens door de vrijwilligers, die zeer bedreven zijn in het lezen van antieke handschriften, eveneens zo geïnterpreteerd.

Helaas heb ik het huwelijk tussen Creelis (Cornelis) en Marigje (Marijtje) nog niet kunnen vinden. Wel heb ik gevonden dat Marigje lidmaat was van de kerk in Heenvliet. Het zou goed kunnen dat ze oorspronkelijk niet uit Heenvliet komen maar daar alleen woonachtig waren. Dat is op zich niet zo heel vreemd omdat Heenvliet, zeker in die tijd een welvarende stad was mede door de ligging aan de rivier de Bernisse.

Door een Transcriptie te maken het Doop- en Trouwboek van Zwartewaal (alleen Quak, Quack, Qwak en Kwak) ontstaat een totaal beeld van alle personen uit Zwartewaal in de periode 1700 – 1811. Zo is het dus ook mogelijk om van bovenstaande familie na te gaan wat er met hun is gebeurd. Hieruit blijkt onder meer dat Cornelis, Arij en Ariaantje trouwen in Zwartewaal. Teuntje en Ariaantje voorkomen als getuigen in de geboortes van de navolgende generatie. Over Pieter is er niets meer te vinden. Hij lijkt te zijn verdwenen.

 

Bronnen
 • Doopbewijs Cornelis, Huwelijksakte Cornelis en Jannetje, Artikel over Maertje Arends
 • Doopbewijs Arij, Huwelijksakte Arij en Neeltje, Artikel over Neelje Jans van Rij uit ’t Zuilant
 • Doopbewijs Teuntje, Huwelijksakte Teuntje en Adriaan
 • Doopbewijs Ariaantje, Huwelijksakte Ariaantje en Jillis, Overlijden Ariaantje te Heenvliet
 • Doopbewijs Pieter
 • Transcriptie Huwelijken Zwartewaal 1700 – 1800
 • Transcriptie Dopen Zwartewaal 1700 – 1800
Documenten

Berichten over deze familie

 • Pieter Kwak

  Pieter Kwak wordt op 13 maart 1712 gedoopt te Heenvliet. Kind van Jan en Marigje. Pieter is het laatste kind wat uit dit huwelijk wordt geboren. In de registers van Zwartewaal en omliggende woonplaatsen is niet te achterhalen wat er met Pieter Kwak is gebeurt. Al zijn broers en zuster trouwen en verhuizen van Heenvliet naar […]

 • Gezicht op Zuidland

  Neeltje Jans van Rij uit ’t Zuidlant

  Op 23 april 1729 trouwt Arij Jans Quack uit Heenvliet met Neeltje Jans van Rij uit ’t Zuidland te Zwartewaal. Ze wonen op dat moment in Zwartewaal. In deze gemeente zijn verder geen kinderen geregistreerd. Zijn ze verhuist? Op zoek dus naar meer achtergrondinformatie en familierelaties. We beginnen met het achterhalen van de familie van […]

 • Jakob Frederik Baron van Schaage

  Eerder heb ik bericht dat er een pachtovereenkomst was gesloten tussen Jan Cornelisse Quak en de heer van Heenvliet. Bij het tekenen van deze overeenkomst waren de volgende personen aanwezig: mr. Cornelis Boon van Engeland, Balliu, Huybregt van der Hoet en Jan Arense Dijxhoren, schepenen der stede ende Vrije Heerlijkheyt van Heenvliet, doen te weten eenen ygelijken dat op […]

 • Maertje Arents

  De afgelopen weken ben ik bezig geweest met de zoektocht naar voorouders in de woonplaats Heenvliet. Gelukkig kunnen we hier ons verlaten op geschreven indexen. Deze indexen zijn een leesbare variant van de oorspronkelijk doop- en trouwboeken en kunnen gebruikt worden om snel de juiste registratie in de originele bron te bepalen. Ik ben begonnen […]

 • Testament van Jan Maasland

  In het Streekarchief van Voorne Putten Rozendaal heb ik het testament gevonden van Jan Maasland waarbij de kinderen van zijn overleden nicht Jannetje Floris van der Kooi als erfgenamen worden genoemd. De akte is van 23 april 1753. Executeur van het testament is o.a. Teunis Kornelis Kwak. Alhoewel de naam van Jannetje niet goed wordt […]

 • Gevonden archiefstuk Jan Cornelisse Quack

  In het archief van Voorne Putten en Rozenburg ben ik op zoek gegaan naar het originele stuk behorende bij de reeds gevonden transcriptie. Tot mijn verbazing werd een groot geplastificeerd stuk binnen gebracht waarin de akte was opgenomen inclusief een lakzegel. Vermoedelijk van de Baron. Wat erg jammer is dat het einde van het perkament […]

 • Pachten van land

  Het is op 1 juli 1708 dat Jan Cornelisse Quak een stuk grond aan de Rijswaartsen Dijk pacht a 600 roeden groot van de welgeboren Heere, Heer Jacob Frederik, geboren Baron van Schaage, Heere der stede ende Vrije Heerlijkheyt van Heenvliet etc. Hier volgt een transcriptie van de akte: Wij mr. Cornelis Boon van Engeland, Balliu, Huybregt […]

Historische context

 • Ontdekking Paaseiland

  Jacob Roggeveen (januari 1659- 31 januari 1729) was een Nederlandse ontdekkingsreiziger die in 1721 werd uitgezonden om het Zuidland te vinden, maar toevallig Paaseiland ontdekte. Op 1 augustus 1721 vertrok hij vanuit Texel en in dienst van de West-Indische Compagnie, om met drie schepen het Zuidland te zoeken.[3][/3]