Zwartewaal

 • Kapers voor de kust

  Als we op internet zoeken over het dorp Zwartewaal komen we al snel de naam van Nico de Vries tegen. Hij heeft vele publicaties op zijn naam staan. Op deze website hebben we al eens eerder gerefereerd naar zijn werk. Zo stuitte ik onlangs op een artikel van Nico de Vries in mijn zoektocht naar […]

 • Cholera slachtoffers 1849

  Het is in de nacht van 17 juni 1849 als bij Matthewerina de Garst buikkrampen, braken en vermoedelijk een zeer ernstige vorm van diarree zich meester van haar maken. De dokter, G. de Lange, is binnen een half uur ter plaatse. Destijds had met nog geen ervaringen met de ziekte die we kennen als Cholera. Wel […]

 • Het land van Voorne

  Al vroeg wordt Swartewael genoemd in de geschiedenis van Nederland. Zo ook op de kaart van Brielle gemaakt door Braun en Hogenberg. Ik heb de kaart opgenomen in dit artikel. Let wel het zuiden is bovenaan. Zwartewaal is klein maar terug te vinden bij nummer 12. Wat goed te zien is dat Zwartewaal directe toegang […]

 • Beschrijving Zwartewaal 1884

  Niet ver vóór ons ligt Zwartewaal en geestig komen de roode daken uit tusschen de witte vruchtboomen en de grijze wilgen. ’t Is een eenvoudig, maar vrolijk en vriendelijk landschap, in rijken, reinen voorjaarsdos en in den glans eener liefelijke lentezon. Stil is ’t op het land en stil op den stroom. De akkers zijn bewerkt en […]

 • De visserijvloot van Zwartewaal

  Zwartewaal leefde van de visserij. Het gezegde ‘de zee geeft, de zee neemt’ was helaas maar al te waar. Het dorp werd in 1775 getroffen door het zinken van maar liefst vier schepen. Zwartewaal was eeuwenlang een echt vissersdorp. In de zeventiende eeuw was de visserij de belangrijkste bron van inkomsten. Het was een riskant […]

 • Als lekkere vis gepreesen word

  De polder rond Zwartewaal is zeker niet de meest vruchtbare van alle polders op Voorne. In de middeleeuwen is de Zwartewaalse polder vooral gebruikt voor de winning van zout: het zogenaamde moeren, waarbij zout uit opgedolven veen wordt gewonnen. De gevolgen daarvan worden in een oorkonde van 1510 beschreven. De polder van Zwartewaal, “dat seer snode […]

 • De koopvaardijschepen van Zwartewaal

  De familie Kwak was altijd nauw betrokken bij de visserij. Heel Zwartewaal stond vroeger in het teken van visserij en aanverwante industrieën bloeiden. Uiteindelijk verdwijnt, met het verzanden van de haven, deze industrie en verplaatst zich naar Vlaardingen en later naar Velsen.  Onze familie volgt deze migratie. In de Brielse Mare een uitgave van “Historische Vereniging de […]

Foto’s van dit thema