Kapers voor de kust

Als we op internet zoeken over het dorp Zwartewaal komen we al snel de naam van Nico de Vries tegen. Hij heeft vele publicaties op zijn naam staan. Op deze website hebben we al eens eerder gerefereerd naar zijn werk. Zo stuitte ik onlangs op een artikel van Nico de Vries in mijn zoektocht naar een fragment uit het Algemeen Handelsblad van 12 maart 1850. In dit korte artikel wordt aangegeven dat de vischsloep Land- en Zeevrucht van Kapitein A. Meuldijk, eigendom van A. Kwak van Zwartewaal, met man en muis was vergaan.

Uiteindelijk vond ik het artikel van Nico de Vries waarin ook gerefereerd wordt naar het vergaan van deze sloep. In het blad Brielle Leeft – issue 7 staat een leuk artikel over de vissers van Zwartewaal en de risico’s van het vak. Naast het trotseren van de zee had men namelijk ook te kampen met kapers.

Klik hier om het artikel te lezen.

Posted in: