Historische context

 • Historische context

  Voor elke familie ben ik nu bezig om de historische context weer te geven. Dit helpt om de families in de tijd te plaatsen. Wie regeerde Nederland? Was er oorlog of vrede? Zijn er bijzondere ontdekkingen gedaan? Waren er ziektes, rampen of andere bijzondere gebeurtenissen? Elke familie heb ik aan een tijdvak toegekend. Dit start […]

 • Ontdekking Paaseiland

  Jacob Roggeveen (januari 1659- 31 januari 1729) was een Nederlandse ontdekkingsreiziger die in 1721 werd uitgezonden om het Zuidland te vinden, maar toevallig Paaseiland ontdekte. Op 1 augustus 1721 vertrok hij vanuit Texel en in dienst van de West-Indische Compagnie, om met drie schepen het Zuidland te zoeken.[3][/3]

 • Chinezenmoord in Batavia

  De Chinezenmoord (9 tot 11 oktober 1740) was een slachting onder de Chinese bevolking van Batavia in Nederlands-Indië (nu Jakarta in Indonesië), waarbij tussen 5.000 en 10.000 Chinezen door de Europese inwoners van de stad werden vermoord. Oorzaak van deze pogrom was de angst die er tot in de hoogste gelederen van de VOC heerste […]

 • Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog

  De Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog (1775-1783) was de oorlog tussen Groot-Brittannië en de koloniën die later de Verenigde Staten zouden worden. De oorlog was een onderdeel van de Amerikaanse Revolutie en resulteerde in de onafhankelijkheid van de Verenigde Staten. Voor het begin van de oorlog waren de verschillen tussen de diverse koloniën vooral in economisch opzicht erg […]

 • Lodewijk Napoleon

  Napoleon besloot in 1806 een eind te maken aan het Bataafs Gemenebest, omdat hij een sterk gezag wenste in de strategisch gelegen Nederlanden. Hij plaatste daarom zijn jongere broer Lodewijk Napoleon op de troon: door een familielid tot vorst te benoemen kon Napoleon toch invloed uitoefenen. Door het overlijden van stadhouder Willem V op 9 […]

 • Einde van de VOC

  De VOC had veel te lijden van de Vierde Engels-Nederlandse Oorlog (1780-1784), toen door de Engelsen meerdere handelsposten ingenomen werden en volle handelsschepen gekaapt werden. De verliezen worden geraamd op mogelijk zestig miljoen gulden. Tijdens de Bataafse Republiek werd het bedrijf, machtssymbool van het “ancien regime”, in maart 1795 genationaliseerd. De schuld bedroeg een jaar […]

 • Nederlandse Handel-Maatschappij

  De N.V. Nederlandsche Handel-Maatschappij werd op initiatief van koning Willem I in Den Haag opgericht op dinsdag 9 maart 1824. Als feitelijke datum van oprichting kan worden genomen de 29ste maart 1824, de dag waarop het Koninklijk Besluit tot oprichting werd vastgesteld. De doelstelling was (Art. 59) “bevordering van handel, scheepvaart, scheepsbouw, visserij, landbouw en […]

 • Java oorlog

   De Java-oorlog duurde van 1825 tot 1830 en is, naast de Atjeh-oorlog, wellicht de felste en langdurigste oorlog die Nederland heeft gevoerd om zijn gezag als koloniaal overheerser in Nederlands-Indië te kunnen vestigen. De rechtstreekse aanleiding was het feit dat de Javaanse prins Diponegoro zich door de Nederlanders onheus bejegend achtte. De diepere achtergrond was […]

 • Slag bij Waterloo

  De Slag bij Waterloo was een veldslag bij Waterloo, een plaatsje destijds gelegen in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, tegenwoordig in België. Napoleon Bonaparte werd hier op 18 juni 1815 definitief verslagen door een combinatie van enerzijds Britse en Nederlandse en anderzijds Hannoverse en Pruisische legers, onder leiding van respectievelijk de hertog van Wellington en […]

 • Eerste spoorlijn

  De spoorlijn Amsterdam – Haarlem werd geopend op 20 september 1839 en was daarmee de eerste Nederlandse spoorlijn. De in 1837 opgerichte Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij (HIJSM) legde de lijn aan en exploiteerde de treindienst. De spoorlijn werd geheel evenwijdig aan de bestaande Haarlemmertrekvaart aangelegd. De treindienst vormde dan ook een directe concurrent van de bestaande […]

 • Artis

  Artis is de dierentuin van Amsterdam, en de oudste dierentuin van Nederland, gelegen in de Plantagebuurt. De ingang bevindt zich aan de Plantage Kerklaan. Het Koninklijk Zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistra, (“de natuur is de leermeesteres van de kunst en wetenschap”) in de volksmond: Artis, werd in 1838 door G.F. Westerman, J.W.H. Werlemann en J.W. […]

 • Cholera epidemie

  In 1848 en 1849 kwam de tweede choleragolf op gang . Er werden speciale cholera ziekenhuizen ingericht om zo de verdere verspreiding van de ziekte te voorkomen. Verschillende commissies werden opgericht die probeerden cholera te bestrijden. In 1854 ontdekte de Britse arts John Snow dat cholera veroorzaakt werd door vies water. Hierdoor ontstond het besef […]