Jan en Marigje

 • Pieter Kwak

  Pieter Kwak wordt op 13 maart 1712 gedoopt te Heenvliet. Kind van Jan en Marigje. Pieter is het laatste kind wat uit dit huwelijk wordt geboren. In de registers van Zwartewaal en omliggende woonplaatsen is niet te achterhalen wat er met Pieter Kwak is gebeurt. Al zijn broers en zuster trouwen en verhuizen van Heenvliet naar […]

 • Gezicht op Zuidland

  Neeltje Jans van Rij uit ’t Zuidlant

  Op 23 april 1729 trouwt Arij Jans Quack uit Heenvliet met Neeltje Jans van Rij uit ’t Zuidland te Zwartewaal. Ze wonen op dat moment in Zwartewaal. In deze gemeente zijn verder geen kinderen geregistreerd. Zijn ze verhuist? Op zoek dus naar meer achtergrondinformatie en familierelaties. We beginnen met het achterhalen van de familie van […]

 • Jakob Frederik Baron van Schaage

  Eerder heb ik bericht dat er een pachtovereenkomst was gesloten tussen Jan Cornelisse Quak en de heer van Heenvliet. Bij het tekenen van deze overeenkomst waren de volgende personen aanwezig: mr. Cornelis Boon van Engeland, Balliu, Huybregt van der Hoet en Jan Arense Dijxhoren, schepenen der stede ende Vrije Heerlijkheyt van Heenvliet, doen te weten eenen ygelijken dat op […]

 • Maertje Arents

  De afgelopen weken ben ik bezig geweest met de zoektocht naar voorouders in de woonplaats Heenvliet. Gelukkig kunnen we hier ons verlaten op geschreven indexen. Deze indexen zijn een leesbare variant van de oorspronkelijk doop- en trouwboeken en kunnen gebruikt worden om snel de juiste registratie in de originele bron te bepalen. Ik ben begonnen […]

 • Testament van Jan Maasland

  In het Streekarchief van Voorne Putten Rozendaal heb ik het testament gevonden van Jan Maasland waarbij de kinderen van zijn overleden nicht Jannetje Floris van der Kooi als erfgenamen worden genoemd. De akte is van 23 april 1753. Executeur van het testament is o.a. Teunis Kornelis Kwak. Alhoewel de naam van Jannetje niet goed wordt […]

 • Gevonden archiefstuk Jan Cornelisse Quack

  In het archief van Voorne Putten en Rozenburg ben ik op zoek gegaan naar het originele stuk behorende bij de reeds gevonden transcriptie. Tot mijn verbazing werd een groot geplastificeerd stuk binnen gebracht waarin de akte was opgenomen inclusief een lakzegel. Vermoedelijk van de Baron. Wat erg jammer is dat het einde van het perkament […]

 • Pachten van land

  Het is op 1 juli 1708 dat Jan Cornelisse Quak een stuk grond aan de Rijswaartsen Dijk pacht a 600 roeden groot van de welgeboren Heere, Heer Jacob Frederik, geboren Baron van Schaage, Heere der stede ende Vrije Heerlijkheyt van Heenvliet etc. Hier volgt een transcriptie van de akte: Wij mr. Cornelis Boon van Engeland, Balliu, Huybregt […]